Curs Trescant per Tramuntana

Trescant per Tramuntana és un curs dirigit, especialment, a mestres i professors d’educació física i de cicles formatius relacionats amb el medi natural, i a tots aquells docents que vulguin conèixer alguns itineraris per la Serra i com treballar amb els seus alumnes a través de la natura.

* En tràmit d’homologació per la Direcció General de Primera Infancia, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

El curs

El curs és de 25 hores, 18 són presencials i la resta les farem a distància, a través de la plataforma d’aprenentatge virtual que trobareu en aquesta mateixa web. 

Es faran 3 sortides:

 • Dia 9 de maig- al Castell d’Alaró
 • Dia 23 de maig- a sa Comuna de Bunyola
 • Dia 30 de maig- al Puig de L’Ofre

L’horari de les sortides serà de 9 a 15hrs. Ens veurem a la sortida de l’excursió. 

 Després, tendrem fins dia 15 de juny per fer l’activitat a distància.

 

El preu del curs és de 65€ per persona i inclou:

Dos docents durant les sortides.

Campus d’aprenentage virtual amb un tutor que farà un seguiment individualitzat.

Assegurança

Material de consulta

Material didàctic

 

Objectius

 • Conèixer les normes de seguretat per realitzar un itinerari a la muntanya a l’àmbit docent. 
 • Conèixer diferents itineraris per la Serra de Tramuntana adaptats a les diferents etapes educatives. 
 • Adquirir nocions bàsiques del material necessari per realitzar sortides al medi natural. 
 • Ser capaços de crear material didàctic per desenvolupar els diferents aprenentatges que poden sorgir de les nostres sortides al medi natural. 
 • Reconèixer el patrimoni de la Serra: Construccions, industria, flora, fauna, hidrologia, orografia,… 
 • Fomentar l’excursionisme com una eina de millorar els hàbits saludables dels nostres alumnes. 
 • Aprendre a plantejar les sortides a la natura com una eina i una oportunitat per millorar la convivència dels nostres alumnes. 
 • Generar hàbits sostenibles a l’hora de realitzar activitats a la natura per conscienciar de la importància de tenir cura del medi natural. 
 • Aprendre a preparar dins l’aula les diferents sortides. 
 • Aprendre a millorar l’autonomia personal, l’autoconcepte i l’autoestima dels nostres alumnes així com les seves relacions socials en un entorn natural.

Metodologia

 

El medi natural ens facilitarà crear situacions on podem desenvolupar els nostres objectius educatius d’una forma espontània i sense la necessitat de crear situacions artificials. Els objectius es treballaran d’una forma global, ja que pensam que una educació integral ha d’abarcar tots els àmbits per ser realment efectiva.
La dinàmica de moltes de les activitats seran lúdiques ja que trobam que el joc és l´eina de feina que ens permet assolir els objectius de la manera més agradable. Això fa que els aprenentatges siguin molt més significatius.
Hem pensat les excursions de manera que el ritme sigui progressiu. 
Combinarem a les sessions presencials les explicacions teòriques, amb activitats més lúdiques i la realització de l’itinerari a fi de facilitar un bon model d’aprenentatge. 
La part no presencial es farà a través de moodle i els alumnes contaran amb un seguiment personalitzat dels docents per poder desenvolupar amb garanties la tasca, solucionant els dubtes per facilitar l’aprenentatge. 
Per assegurar-nos que l’atenció rebuda per part dels alumnes sigui la correcta en temps i forma, els docents ens assegurarem d’entrar amb regularitat durant el curs per resoldre i atendre als alumnes a les seves activitats on-line. 
Com a complement a l’aprenentatge realitzat durant el curs, els alumnes tindran accés a un recull de materials, aplicables a l’aula.

Avaluació

Per poder aconseguir el títol d’apte d’aquest curs cal que:

– Assistir mínim al 85% de les sessions presencials.

– Demostrar una actitud positiva i una participació activa durant les activitats.

– Tenir una valoració positiva de l’activitat de transferència i aplicabilitat.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This