DOCUMENTACIÓ PELS CURSOS DE MONITOR

Si voleu avançar el procés, podeu descarregar les autoritzacions aqui i portar-les firmades el primer dia de curs.

No oblideu la resta de documentació que heu d’adjuntar per poder fer el curs:

  • Una foto carnet

  • Certificat de no estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals.

  • La fotocòpia del títol de secundària o equivalent

  • La fotocòpia del DNI

  • La fotocòpia del resguard de pagament

Altra documentació que tal vegada vos serà útil tenir de cara a les pràctiques

Pin It on Pinterest

Share This