APUNTA’T AL CURS DE PREMONITOR

Per apuntar-se cal.

  • Emplenar el formulari d’inscripció.
  • Descarragar i emplenar els següents documents.
    • Fitxa d’inscripció
    • Autorització firmada per part del pare, mare o tutor legal.
  • Realitzar l’ingrés de 90€ a: ES72 0073 0100 5805 0506 2932 amb el concepte curs premonitor i nom i llinatge de l’alumne. 
  • S’ha de portar la documentació i el resguard de l’ingres a l’inici del curs. En cas de no dur tota la documentació correcta no se podrà assistir al curs i no se tornarà la quota d’inscripció.
  • Fotocipia de la targeta sanitària.

DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ CURS PREMONITOR