COMPANYIA SA BALDUFA

La Companyia Sa Baldufa inicia el seu camí amb l’objectiu clar d’afavorir una formació integral on treballem diferents objectis com ara…

  • Millorar  la creativitat i la imaginació dels nostres alumnes en un món que canvia ràpida i constantment, on serà imprescindible la capacitat d’adaptar-se i donar respostes creatives a les necessitats que aniran sorgint en el futur.
  • Treballar la millora de la capacitat expressiva a nivell verbal i no verbal a fi de ser millors comunicadors, competència essencial en el món que ens envolta així com entendre la necessitat de reforçar les relacions personals a un món on les noves tecnologies, a vegades provoca la deshumanització de les relacions humanes.
  • Fomentar el treball en equip, el compromís personal  dins  d’un projecte col·lectiu on la suma de tots els esforços és imprescindible per aconseguir l’objectiu final com una manera de fomentar la responsabilitat personal i grupal.
  • Fomentar l’esperit de superació cercant la millora constant i acceptant nous reptes com una manera de créixer i d’enriquiment personal acceptant l’error com a part de l’aprenentatge i com una oportunitat per rectificar i millorar.

Tots aquests objectius s’emmarquen  dins un clima de respecte, on els actors i actrius puguin tenir la confiança de mostrar tot el seu potencial a fi de fer una activitat atractiva que pugui afavorir la motivació de tots pel projecte.