CURSOS A DISTÀNCIA

AULES CREATIVES, AULES DIVERTIDES

AULES CREATIVES

Aquest curs de 25hrs que realitzarem a través de la plataforma Moodle. Aprendrem com transformar les nostres classes en sessions més creatives.

TÈCNIQUES D’ENTRENAMENT CREATIU

creativitat

Aquest curs de 25hrs el farem a través de la plataforma Moodle. Aprendrem tècniques per entrenar la creativitat dels alumnes i la nostra. Podrem fer una classe de creativitat!!

AULES CREATIVES I COM  FER-LES REALITAT

creativitat 3

Aquest curs està pensat per fer els dos cursos de creativitat junts, alhora. És un curs de 50hrs on podràs treballar tant les tècniques de creativitat com els recursos per aplicar a l’aula.

EINES GOOGLE I

GOOGLE 1

Aquest curs de 12 hores, es realitzarà a través del Clasroom i aprendrem a fer funcionar el Drive, el Gmail, el Docs i el Sheets

EINES GOOGLE II

GOOGLE 2

Aquest curs de 12hrs es realitzarà a través del Classroomi aprendrem a fer servir el Classroom i el Sites

GRAVACIÓ I EDICIÓ DE VIDEOS

gravacio videos

Aquest curs de gravació i edició de videos està pensat per a que els docents siguem capaços d’aprendre a crear els nostres propis videos de forma senzilla i, alhora, vistosa. Aprendreu eines, recursos i estratègies per fer bons videos. Animau-vos!

TREBALLAR LES FUNCIONS EXECUTIVES A L’AULA

FUNCIONS EXECUTIVES

Aquest curs de 25hrs es portarà a terme a través de la plataforma Moodle. Preten donar eines i recursos per treballar les funcions executives amb els nostres alumnes: planificar, inhibir la resposta, metacognició,…

LA TUTORIA COM A EINA EDUCATIVA

TUTORIA

Aquest curs de 20hrs es farà a través de la plataforma Moodle i podrem reflexionar envers la figura del tutor, obtenir recursos per portar a terme l’acció tutorial, aprendre a fer dinàmiques i treballar damunt el Pla d’Acció Tutorial.

INTRODUCCIÓ A LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

INTEL·LIGÈNCIES MULTIPLES

Aquest curs de 20hrs es farà a través de la plataforma Moodle. Veurem quines són les intel·ligències múltiples i oferirem múltitud de recursos per treballar-les adequadament a les aules.

EDUCACIÓ EN ACTITUDS

EDUCACIO EN ACTITUDS

Aquest curs de 20hrs es portarà a terme a través de la plataforma Moodle. Pretén treballar l’educació moral, la relació del jo amb els altres i reflexionar envers l’educació centrada en la persona. Oferirà recursos per treballar aquesta actitud.

INTRODUCCIÓ AL VISUAL THINKING

VISUAL THINKING

Aquest curs de 20hrs es farà a través de la plataforma Moodle i podrem aprendre què és el visual thinking i com utilitzar-lo a classe. Podrem obtenir recursos i idees per ensenyar als nostres alumnes aquesta via visual.

PROJECTES DE COMPRENSIÓ

PROJECTES DE COMPRENSIO

Aquest curs de 20hrs es farà a través de la plataforma Moodle. Veurem quins són els projectes de comprensió i quines eines tenim per treballar-los. 

QUÈ ÉS EL COACHING EDUCATIU?

COACHING EDUCATIU

Aquest curs de 20hrs es portarà a terme a través de la plataforma Moodle. Com entrenaries la intel·ligència emocional? Tens eines o recursos per fer-ho? Vols ajudar als teus alumnes per què estiguin més motivats i participin més? És el teu curs.

INTRODUCCIÓ A L’APRENENTATGE COOPERATIU

APRENENTATGE COOPERATIU

Aquest curs de 20hrs es farà a través de la plataforma Moodle. Aprendrem a transformar les nostres aules en espais cooperatius on els alumnes puguin compartir coneixements i funcionar com equips cohesionats.

MILLLORAM LA MEMÒRIA DELS ALUMNES

MEMORIA

Aquest curs de 25hrs es farà a través de la plataforma Moodle i podrem aprendre, a més dels fonaments bàsics de la memòria, eines, estratègies i tècniques per millorar-la.