DOCUMENTACIÓ INSCRIPCIÓ CURS DE MONITOR

Si voleu avançar el procés, podeu descarregar les autoritzacions i portar-les firmades el primer dia de curs.

DESCARREGA AQUÍ 

 

No oblideu la resta de documentació que heu d’adjuntar per poder fer el curs:

  • Una foto carnet

  • Certificat de no estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals.

  • La fotocòpia del títol de secundària o equivalent

  • La fotocòpia del DNI

  • La fotocòpia del resguard de pagament