DOCUMENTACIÓ PER APUNTAR-SE AL CURS DE DIRECTOR

Si voleu avançar el procés, podeu descarregar les autoritzacions aqui i portar-les firmades el primer dia de curs.

No oblideu la resta de documentació que heu d’adjuntar per poder fer el curs:

  • Una foto carnet

  • La fotocòpia del títol de batxiller, cicles de grau mitjà o superior o equivalent

  • Fotocòpia títol de monitor de temps lliure

  • Certificat de no estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals.

  • La fotocòpia del DNI

  • La fotocòpia del resguard de pagament