ESCOLA I FAMÍLIA

FUNCIONAMENT

 • Té una durada de 20 hores

 • És completament a distància a través del Moodle de Sa Baldufa

 • Vos podeu apuntar a través de la nostra web en qualsevol moment

 • Es realitza de dia 1 a dia 30 de cada mes

 • Comença el mes de MARÇ

 • Té un cost de 45€

 • Pendent d’homologació per la Conselleria d’Educació.

ESCOLA I FAMILIA

En aquest curs analitzarem els tipus de famílies, les relacions entre la família i l’escola, com treballar aquest equilibri i plantejarem una Escola de Família

Objectius del curs

 1. Facilitar el coneixement de diferents definicions i tipologies actuals del concepte de família amb la seva evolució
 2. Exposar les diferents relacions entre l’àmbit escolar i l’àmbit familiar, amb les seves llums i ombres
 3. Prendre consciència de la necessitat de l’equilibri entre escola, família i societat
 4. Realitzar un anàlisi de la realitat per tal de distingir les amenaces i les potències relacionades amb el món familiar i el món escolar

Plantejar la idea d’una escola de pares per complementar el procés educatiu

Metodologia

El curs és eminentment pràctic. Els participants rebran una part de documentació teòrica i es prepararan uns casos pràctics per aplicar vinculats a la relació escola i família.  Per tant dues dimensions metodològiques:

 • una productiva: s’aprèn des de l’experimentació, integrant l’error com a part de l’experiència d’aprenentatge.
 • una reflexiva: s’utilitzen estratègies d’anàlisi i contrast amb l’objectiu de descobrir com a àmbits de millora aquelles àrees en les quals els sabers de cadascú són menys sòlids.

  Aquest curs es farà totalment a distància a través de la plataforma Moodle que tenim a la nostra web. L’aprenentatge es farà a través d’eines digitals i/o de gamificació que permetin il.lustrar amb models els continguts del curs.

   

  Rafa

  Rafa Cárdeno Duran.

  Mestre d’educació primària. (1997-actualitat)

  Llicenciat Estudis teològics (ISUCIR)

  Cursant Grau d’Història i Geografia ( UNED)

  Cursos de Formació Permanent Professorat especialització Innovació pedagògica. Curs lectura i escriptura en la EI i EP, cursos d’educació transversal nivell I i nivell II,  curs d’educació competencial i la seva avaluació nivell I i nivell II, curs d’introducció a l’ús de pissarra digital, curs de com introduir una comunitat educativa des del caràcter propi, curs activació de l’aprenentatge cooperatiu a través dels projectes d’aula nivell I i nivell II.

  Curs L’aprenentatge cooperatiu dins l’aula Nivell I I Nivell II, Curs Coaching Educatiu Nivell I I Nivell II, Curs Primers Auxilis

  Curs Treball per projectes cooperatius Nivell I, Nivell II, NIvell III, Curs d’interioritat com a eina dins l’aula Nivell I, Nivell II

  Curs introducció al mindfulness, Curs de cercles restauratius com a eina de resolució de conflictes, Curs mediació escolar Nivell I, Nivell II

  Curs de resolució de conflictes dins l’aula Nivell I i Nivell II, Curs Educació en valors dins l’aula Nivell I i Nivell II

  Curs la creativitat com a recurs dins l’aula, Curs Entusiasmat, nova metodologia matemàtica. Curs projectes de comprensió a l’aula

   

  Ponent a xerrades per a diferents APIMAS de Mallorca. Diversa temàtica:  Els límits de l’educació, Escola i Família, El

   joc amb els nostres fills, El rendiment escolar, Bullying a l’escola, L’adolescència, La convivència dins l’escola.

  Coordinador i formador de diferents formacions per a professorat a l’Escola de formació AMES.

  Ponent en els tallers del Congrés Educam.

  Coordinador del programa de mediació escolar a l’escola Sant Josep Obrer

  2on Premi a la Innovació Escola CAtòlica Ed, Santillana  Curs 2018

  1er Premi Innovació pedagògica d’Escola Catòlica  Ed Anaya Curs 2020