INTRODUCCIÓ AL VISUAL THINKING

INTRODUCCIÓ AL VISUAL THINKING

En aquest curs aprendrem que és el visual thinking i com apropar-lo als notres alumnes per millorar les seves tècniques d’estudi.

 • Durada: 20hr

 • Homologat per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears

 • Completament a distància a través del Moodle

 • Cost: 50€

 • Es realitzarà de dia 1 a dia 31 dels mesos: setembre, novembre, gener, març, maig i juliol.

 • Som flexibles amb les dates tant d’inici com d’acabament. Escriu-nos i en xerram.

FORMALITZAM LA MATRÍCULA

1) Emplenau el següent formulari d’inscripció: FORMULARI

2) Feis l’ingrès dels 50€ al següent número de conte indicant el vostre nom i llinatges i el nom del curs:

 

 

ES88 2056 0019 4220 9471 0221

3) El més breument possible ens posarem en contacte amb vosaltres via mail per començar.

VISUAL THINKING

Si voleu més informació o necessitau ajuda, escriuviu-nos

sabaldufaserveiseducatius@

gmail.com

Objectius del curs

Descobrir les possibilitats que ofereix el Visual Thinking com a forma d’aproximació a la realitat i eina d’aprenentatge.

Conèixer els elements bàsics que conformen el Visual Thinking.

Analitzar i valorar els usos que el Visual Thinking té com a eina per al treball actiu a l’aula.

Desenvolupar aplicacions en les diverse competències a través del visual thinking.

Aplicar tècniques de visual thinking en la quotidianitat del aula.

    

   Metodologia

   El curs és eminentment pràctic. Els participants rebran una part de documentació teòrica i es prepararan uns casos pràctics per aplicar vinculats a la relació escola i família.  Per tant dues dimensions metodològiques:

   • una productiva: s’aprèn des de l’experimentació, integrant l’error com a part de l’experiència d’aprenentatge.
   • una reflexiva: s’utilitzen estratègies d’anàlisi i contrast amb l’objectiu de descobrir com a àmbits de millora aquelles àrees en les quals els sabers de cadascú són menys sòlids.

    Aquest curs es farà totalment a distància a través de la plataforma Moodle que tenim a la nostra web. L’aprenentatge es farà a través d’eines digitals i/o de gamificació que permetin il.lustrar amb models els continguts del curs.

     

    Rafa

    Rafa Cárdeno Duran.

    Mestre d’educació primària. (1997-actualitat)

    Llicenciat Estudis teològics (ISUCIR)

    Cursant Grau d’Història i Geografia ( UNED)

    Cursos de Formació Permanent Professorat especialització Innovació pedagògica. Curs lectura i escriptura en la EI i EP, cursos d’educació transversal nivell I i nivell II,  curs d’educació competencial i la seva avaluació nivell I i nivell II, curs d’introducció a l’ús de pissarra digital, curs de com introduir una comunitat educativa des del caràcter propi, curs activació de l’aprenentatge cooperatiu a través dels projectes d’aula nivell I i nivell II.

    Curs L’aprenentatge cooperatiu dins l’aula Nivell I I Nivell II, Curs Coaching Educatiu Nivell I I Nivell II, Curs Primers Auxilis

    Curs Treball per projectes cooperatius Nivell I, Nivell II, NIvell III, Curs d’interioritat com a eina dins l’aula Nivell I, Nivell II

    Curs introducció al mindfulness, Curs de cercles restauratius com a eina de resolució de conflictes, Curs mediació escolar Nivell I, Nivell II

    Curs de resolució de conflictes dins l’aula Nivell I i Nivell II, Curs Educació en valors dins l’aula Nivell I i Nivell II

    Curs la creativitat com a recurs dins l’aula, Curs Entusiasmat, nova metodologia matemàtica. Curs projectes de comprensió a l’aula

     

    Ponent a xerrades per a diferents APIMAS de Mallorca. Diversa temàtica:  Els límits de l’educació, Escola i Família, El

    joc amb els nostres fills, El rendiment escolar, Bullying a l’escola, L’adolescència, La convivència dins l’escola.

    Coordinador i formador de diferents formacions per a professorat a l’Escola de formació AMES.

    Ponent en els tallers del Congrés Educam.

    Coordinador del programa de mediació escolar a l’escola Sant Josep Obrer

    2on Premi a la Innovació Escola CAtòlica Ed, Santillana  Curs 2018

    1er Premi Innovació pedagògica d’Escola Catòlica  Ed Anaya Curs 2020