PROJECTES DE COMPRENSIÓ

En aquest curs donarem a conèixer els diferents projectes de comprensió i adquirireu eines per treballar-los dins l’aula. 


 • Durada: 20hr

 • Homologat per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears

 • Completament a distància a través del Moodle

 • Cost: 50€

 • Es realitzarà de dia 1 a dia 31 dels mesos: setembre, novembre, gener, març, maig i juliol.

 • Som flexibles amb les dates tant d’inici com d’acabament. Escriu-nos i en xerram.

1) Emplenau el següent formulari d’inscripció: FORMULARI

2) Feis l’ingrès dels 50€ al següent número de conte indicant el vostre nom i llinatges i el nom del curs:

ES88 2056 0019 4220 9471 0221

3) El més breument possible ens posarem en contacte amb vosaltres via mail per començar.

PROJECTES DE COMPRENSIO

Si necessitau més informació o voleu ajuda amb la matrícula, ens podeu escriure a:

sabaldufaserveiseducatius

@gmail.com

Objectius del curs

  1. Definir el projectes de comprensió 
  2. Conèixer els diferents elements del projecte de comprensió 
  3. Conèixer les intel·ligències múltiples de Howard Gardner
  4. Potenciar el treball cooperatiu com a eina quotidiana
  5. Descobrir la metacognició com a estructura de feina

   

  Metodologia

  El curs és eminentment pràctic. Els participants rebran una part de documentació teòrica i es prepararan uns casos pràctics per aplicar vinculats a la relació escola i família.  Per tant dues dimensions metodològiques:

  • una productiva: s’aprèn des de l’experimentació, integrant l’error com a part de l’experiència d’aprenentatge.
  • una reflexiva: s’utilitzen estratègies d’anàlisi i contrast amb l’objectiu de descobrir com a àmbits de millora aquelles àrees en les quals els sabers de cadascú són menys sòlids.

   Aquest curs es farà totalment a distància a través de la plataforma Moodle que tenim a la nostra web. L’aprenentatge es farà a través d’eines digitals i/o de gamificació que permetin il.lustrar amb models els continguts del curs.

    

   Rafa

   Rafa Cárdeno Duran.

   Mestre d’educació primària. (1997-actualitat)

   Llicenciat Estudis teològics (ISUCIR)

   Cursant Grau d’Història i Geografia ( UNED)

   Cursos de Formació Permanent Professorat especialització Innovació pedagògica. Curs lectura i escriptura en la EI i EP, cursos d’educació transversal nivell I i nivell II,  curs d’educació competencial i la seva avaluació nivell I i nivell II, curs d’introducció a l’ús de pissarra digital, curs de com introduir una comunitat educativa des del caràcter propi, curs activació de l’aprenentatge cooperatiu a través dels projectes d’aula nivell I i nivell II.

   Curs L’aprenentatge cooperatiu dins l’aula Nivell I I Nivell II, Curs Coaching Educatiu Nivell I I Nivell II, Curs Primers Auxilis

   Curs Treball per projectes cooperatius Nivell I, Nivell II, NIvell III, Curs d’interioritat com a eina dins l’aula Nivell I, Nivell II

   Curs introducció al mindfulness, Curs de cercles restauratius com a eina de resolució de conflictes, Curs mediació escolar Nivell I, Nivell II

   Curs de resolució de conflictes dins l’aula Nivell I i Nivell II, Curs Educació en valors dins l’aula Nivell I i Nivell II

   Curs la creativitat com a recurs dins l’aula, Curs Entusiasmat, nova metodologia matemàtica. Curs projectes de comprensió a l’aula

    

   Ponent a xerrades per a diferents APIMAS de Mallorca. Diversa temàtica:  Els límits de l’educació, Escola i Família, El

   joc amb els nostres fills, El rendiment escolar, Bullying a l’escola, L’adolescència, La convivència dins l’escola.

   Coordinador i formador de diferents formacions per a professorat a l’Escola de formació AMES.

   Ponent en els tallers del Congrés Educam.

   Coordinador del programa de mediació escolar a l’escola Sant Josep Obrer

   2on Premi a la Innovació Escola CAtòlica Ed, Santillana  Curs 2018

   1er Premi Innovació pedagògica d’Escola Catòlica  Ed Anaya Curs 2020