TRESCANT PER TRAMUNTANA

Els docents d’aquest curs són en Xisco Olivares i en Joan Moyá.

 

En Xisco és INEF i mestre d’educació física. Treballa al CC Es Lledoner de Felanitx i fa ja uns anys que porta a terme el cicles de formació professional mitjà i superior d’activitats fisico-esportives en el medi natural. 

 

En Joan és mestre d’educació física i d’audició i llenguatge al CC Juan de la Cierva. Actual tutor de 4t de primària. Un enamorat de la Serra, va portar diferents grups excursionistes infantils.

EXCURSIO

L’entorn natural és un espai privilegiat per aprendre coses noves. Per això vos proposam fer tres sortides per la Serra i adquirir recursos per com treballar aquest entorn amb els nostres alumnes. 

Objectius del curs

1.Conèixer les normes de seguretat per realitzar un itinerari a la muntanya a l’àmbit docent.
2. Conèixer diferents itineraris per la Serra de Tramuntana adaptats a les diferents etapes educatives.
3. Adquirir nocions bàsiques del material necessari per realitzar sortides al medi natural.
4. Ser capaços de crear material didàctic per desenvolupar els diferents aprenentatges que poden sorgir de les nostres sortides al medi natural.
5. Reconèixer el patrimoni de la serra: Construccions, industria, flora, fauna, hidrologia, orografia,…
6. Fomentar l’excursionisme com una eina de millorar els hàbits saludables dels nostres alumnes.
7. Aprendre a plantejar les sortides a la natura com una eina i una oportunitat per millorar la convivència dels nostres alumnes.
8. Generar hàbits sostenibles a l’hora de realitzar activitats a la natura per conscienciar de la importància de tenir cura del medi natural.
9. Aprendre a preparar dins l’aula les diferents sortides.
10. Aprendre a millorar l’autonomia personal, l’autoconcepte i l’autoestima dels nostres alumnes així com les seves relacions socials en un entorn natural.

Metodologia

El medi natural ens facilitarà crear situacions on podem desenvolupar els nostres objectius educatius d’una forma espontània i sense la necessitat de crear situacions artificials.

Els objectius es treballaran d’una forma global, ja que pensam que una educació integral ha d’abarcar tots els àmbits per ser realment efectiva.

La dinàmica de moltes de les activitats seran lúdiques ja que trobam que el joc és l´eina de feina que ens permet assolir els objectius de la manera més agradable. Això fa que els aprenentatges siguin molt més significatius. Hem pensat les excursions de manera que el ritme sigui progressiu.

Combinarem a les sessions presencials les explicacions teòriques, amb activitats més lúdiques i la realització de l’itinerari a fi de facilitar un bon model d’aprenentatge.

La part no presencial es farà a través de Moodle i els alumnes contaran amb un seguiment personalitzat dels docents per poder desenvolupar amb garanties la tasca, solucionant els dubtes per facilitar l’aprenentatge.

Per assegurar-nos que l’atenció rebuda per part dels alumnes sigui la correcta en temps i forma, els docents ens assegurarem d’entrar amb regularitat durant el curs per resoldre i atendre als alumnes a les seves activitats on-line.

Com a complement a l’aprenentatge realitzat durant el curs, els alumnes tindran accés a un recull de materials, aplicables a l’aula.

funcionament

FUNCIONAMENT 

  • Té una durada de 25hrs, 18 hrs són presencials i 7 a distància.

  • La part a distància es farà a través del Moodle de Sa Baldufa

  • Té un cost de 80€